Zadellibel

Hemianax ephippiger
Zadellibel, 14 oktober 2018, Texel

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)

Vliegtijd: Eind maart tot oktober

Voorkomen: Zeer zeldzaam

Eerste Waarneming: 14 oktober 2018

Waarnemingsplaats: Texel