Zuidelijke Keizerlibel

Anax parthenope
Zuidelijke Keizerlibel, 17 juli 2019, Berg (Groeve Blom)

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)

Vliegtijd: Mei tot september

Voorkomen: Zeldzaam, maar nu bijna jaarlijks in NL

Eerste Waarneming: 17 juli 2019

Waarnemingsplaats: Berg (Groeve Blom)