Juffers en Libellen

Mijn Nederlandse Lijst
(Juffers en Libellen)
41
- Beekjuffers 2
- Pantserjuffers 4
- Waterjuffers 8
- Breedscheenjuffers 1
- Glazenmakers 8
- Glanslibellen 1
- Korenbouten 17

Veldgids LibellenVolgorde, voorkomen en vliegtijden conform Veldgids Libellen

Beekjuffers Calopterygidae

- Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo (17 juli 2019, Geuldal, Zuid van Epen)

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens (4 juni 2006, Assen)

Pantserjuffers Lestidae

- Houtpantserjuffer - Lestes viridis (22 augustus 2006, Eijsder Beemden)

- Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa (6 augustus 2006, Fochteloërveen)

- Tengere pantserjuffer - Lestes virens (25 augustus 2006, Vilt)

- Bruine winterjuffer - Sympecma fusca (19 mei 2007, Langeveld)

Waterjuffers Coenagrionidae

- Maanwaterjuffer - Coenagrion lunulatum (4 mei 2007, Fochteloërveen)

- Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella (13 mei 2007, Loon)

- Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum (23 mei 2007, Kalenberg)

- Watersnuffel - Enallagma cyathigerum (21 mei 2006, Fochteloërveen)

- Lantaarntje - Ischnura elegans (4 juni 2006, Assen)

- Grote Roodoogjuffer - Erythroma najas (9 juni 2019, Weerribben)

- Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula (9 mei 2006, FL22)

- Koraaljuffer - Ceragrion tenellum (12 juli 2007, Dwingelderveld)

Breedscheenjuffers Platycnemididae

- Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes (13 mei 2007, Loon)

Glazenmakers Aesnidae

- Paardenbijter - Aeshna mixta (23 september 2005, Lauwersoog)

- Venglazenmaker - Aeshna juncea (16 september 2006, FL22)

- Groene Glazenmaker - Aeshna viridis (15 juli 2018, Weerribben)

- Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea (20 september 2006, FL22)

- Vroege Glazenmaker - Aeshna isosceles (15 juli 2018, Weerribben)

- Zadellibel - Hemianax ephippiger (14 oktober 2018, Texel)

- Zuidelijke Keizerlibel - Anax parthenope (17 juli 2019, Berg)

- Grote keizerlbel - Anax imperator (23 juli 2006, Broekhuizen)

Glanslibellen Corduliidae

- Smaragdlibel - Cordulia aenea (30 april 2007, Fochteloërveen)

Korenbouten Libellulidae

- Viervlek - Libellula quadrimaculata (11 juni 2006, Fochteloërveen)

- Platbuik - Libellula depressa (11 juni 2006, Fochteloërveen)

- Bruine korenbout - Libellula fulva (23 mei 2007, Kalenberg)

- Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum (11 juni 2006, Fochteloërveen)

- Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum (18 juli 2019, Maastricht, St. Pietersberg)

- Vuurlibel - Crocothemis erythraea (15 juli 2018, Weerribben)

- Zwarte heidelibel - Sympetrum danae (12 juli 2006, Dwingelderveld)

- Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum (21 juli 2006, FL22)

- Kempense Heidelibel - Sympetrum depressiusculum (15 juli 2018, Weerribben)

- Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum (5 augustus 2006, Fochteloërveen)

- Zwervende Heidelibel - Sympetrum fonscolombii (22 juni 2019, Grenspoel)

- Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum (12 juli 2006, FL22)

- Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum (9 oktober 2006, Texel)

- Bandheidelibel - Sympetrum pedemontanum (23 juli 2006, Broekhuizen)

- Sierlijke Witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis (9 juni 2019, Weerribben)

- Noordse Witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda (21 mei 2006, Fochteloërveen)

- Gevlekte Witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis (9 juni 2019, Weerribben)