Koninginnepage

Papilio machaon
Koninginnepage, 19 juli 2019, Brunsummerheide

Familie: Grote Pages (Papillionidae)

Vliegtijd: Half april-half juni en begin juli-begin september in 2 generaties.

Voorkomen: Gevoelig

Eerste Waarneming: 19 juli 2019

Waarnemingsplaats: Brunsummerheide

Waarnemingen