Bruin Dikkopje

Erynnis tages
Bruin Dikkopje, 18 juli 2019, Maastrich, St. Pietersberg-zuid

Familie: Dikkopjes (Hesperiidae)

Vliegtijd: Mei-juni, eind juli-augustus in 2 generaties.

Voorkomen: Ernstig bedreigd

Eerste Waarneming: 18 juli 2019

Waarnemingsplaats: Maastricht, St. Pietersberg-zuid

Waarnemingen