Oostelijke Blonde Tapuit Oenanthe melanoleuca
1e waarneming: 15-04-2018, Texel

Voorkomen
Broedt van Zuid-Italië oost tot in Kaspisch-Zeegebied en Iran; overwintert in Afrika in Sahelzone ten zuiden van Sahara van Mali oostwaarts.

Opmerkingen


Foto's en Video's
Oostelijke Blonde Tapuit, 15 April 2018, Texel Oostelijke Blonde Tapuit, 15 April 2018, Texel Oostelijke Blonde Tapuit, 15 April 2018, Texel Oostelijke Blonde Tapuit, 15 April 2018, Texel Oostelijke Blonde Tapuit, 15 April 2018, Texel