Kleine Klapekster Lanius minor
1e waarneming: 31-05-2013, Voorhout

Voorkomen

Broedt van Polen en Italië (ook plaatselijk in Zuid-Frankrijk) oost tot in Kazakhstan en Noord-Iran; overwintert in zuidelijk Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Kleine Klapekster, 31 mei 2013, Voorhout Kleine Klapekster, 31 mei 2013, Voorhout