Oostelijke Blonde Tapuit

Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca
Oostelijke Blonde Tapuit, 15 april 2018, Texel

Oostelijke Blonde Tapuit broedt van Zuid-Italië oost tot in Kaspisch-Zeegebied en Iran; overwintert in Afrika in Sahelzone ten zuiden van Sahara van Mali oostwaarts.

Dit taxon werd voorheen als conspecifiek met Westelijke Blonde Tapuit O hispanica beschouwd. Volgens het Biologische Soortconcept kan het ook als conspecifiek worden beschouwd met Bonte Tapuit O pleschanka